• İŞLETME GÜVENLİĞİ
  - Tesis Güvenliği
  - Site ve Bina Güvenliği
  - Çevre Güvenliği
  - Güvenlik Sistemlerinin İşletimi
  - Personel Temini (Çeşitli Yapılacak Organizasyonlarda)
  - Yakın Koruma

 

 • GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
  - Risk Analizi
  - Elektronik Sistem Seçimi ve Kurulması
  - Kadro Belirleme
  - Personel Seçimi
  - Eğitimi
  - Denetimi
  - Yangın ve Yangına karşı Korunma
  - Sistem Seçimi ve Kurulması